Menu

Moderklubben ansætter ny administrativ medarbejder

image
20. oktober 2022 kl. 10:46

I de senere år er det blevet tydeligt for bestyrelsen i EfB’s moderklub, at arbejdet og udfordringerne med at drive en fodboldklub er blevet langt mere kompliceret og omfangsrigt ift. de administrative opgaver, der bliver pålagt fodboldklubber, men også andre af samfundets foreninger.

I Esbjerg fB er det vores vision at skabe de bedste lærings-og udviklingsmiljøer for alle vores medlemmer, men også skabe forudsætningerne for at vores trænere, holdledere, afdelingsledere, og klubbens bestyrelse, kan udvikle på vores fodboldklub generelt.  

Derfor har bestyrelsen ønsket at ansætte en medarbejder, der skal løse nogle af de administrative opgaver, der i dag er pålagt klubbens trænere, holdledere og ikke mindst afdelingslederne.

Forhåbningen er, at det på sigt vil betyde, at vi i klubben, og i bestyrelsen generelt, får endnu bedre muligheder for at fokusere på de udviklingsprojekter, som vi allerede er godt i gang med.

Fra bestyrelsens side er det derfor en stor glæde at kunne offentliggøre, at vi har ansat Thomas Hedegaard som ny medarbejder i klubben.

Thomas har fået til opgave at være med til at løfte nogle af de mange administrative opgaver, der er en del af klubbens årshjul og som til stadighed er voksende. Hans arbejdsopgaver i klubben er mangfoldige, og derfor skal her blot nævnes nogle enkelte.

Fremadrettet bliver Thomas klubbens facilitetsansvarlige, og det bliver ham, der skal sørge for booking af baner, udarbejdelse af baneplaner, etc.

Derudover skal Thomas være ansvarlig for klubbens kommunikation, både internt og eksternt, og er også blevet tildelt rollen som ny PR-ansvarlig med ansvaret for moderklubbens hjemmeside og vores sociale platforme.

Sidst men ikke mindst skal Thomas være en del af EfB’s stævneudvalg og være med til at udvikle på de fodboldevents som klubben allerede tilbyder, men også være med til at tænke helt nye tanker i den retning.

Thomas kommer fra en fuldtidsstilling i EfB Elite A/S, hvor han i flere år har løst mange forskellige opgaver i elitens administration og tager derfor en masse erfaring med sig.

Thomas er 31 år og oprindeligt fra Oksbøl-området, hvor han også har spillet fodbold i mange år – dog er støvlerne blevet lagt på hylden.

Han har studeret erhvervsøkonomi, HA – Sports- og eventmanagement på SDU i Esbjerg, og har som nævnt erhvervsmæssig erfaring fra EfB Elite A/S.

Thomas har netop gennemført UEFA C1-trænerkurset i EfB og er ligeledes tilmeldt C2.

Spørgsmål til ovenstående så kontakt venligst Rasmus Lundager på, rlh@efb.dk.

Luk